Kursy

Liczba uczestników ograniczona do 50 osób na kurs, decyduje kolejność zgłoszenia.

Udział w kursie dla Rezydentówbezpłatny – potwierdzenie od Kierownika specjalizacji o byciu Rezydentem.
Udział w Kursie dla specjalistów500 zł.

Kurs zakończony otrzymaniem certyfikatu umiejętności PTGiP na poziomie podstawowym.