Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. Mariusz Zimmer

Członkowie:

Prof. Mariusz Bidziński (Warszawa)
Prof. Krzysztof Czajkowski (Warszawa)
Prof. Hubert Huras (Kraków)
Prof. Przemysław Oszukowski (Łódź)
Prof. Tomasz Paszkowski (Lublin)
Prof. Kazimierz Pityński (Kraków)
Prof. Stanisław Radowicki (Warszawa)
Prof. Tomasz Rechberger (Lublin)
Prof. Dariusz Samulak (Kalisz)
Prof. Włodzimierz Sawicki (Warszawa)
Prof. Piotr Sieroszewski (Łódź)
Prof. Rafał Stojko (Katowice)
Prof. Krzysztof Szaflik (Łódź)
Prof. Ewa Wender – Ożegowska (Poznań)
Prof. Mirosław Wielgoś (Warszawa)
Prof. Hubert Wolski (Poznań, Zakopane)
Dr hab. Dariusz Borowski (Łódź)
Dr hab. Tomasz Fuchs (Wrocław)
Dr hab. Mariusz Grzesiak (Łódź)
Dr hab. Piotr Kaczmarek (Łódź)
Dr hab. Michał Pomorski (Wrocław)
Dr hab. Sławomir Woźniak (Lublin)
Dr med. Katarzyna Janiak (Łódź)
Dr med. Anna Rosner-Tenerowicz (Wrocław)
Dr med. Jakub Śliwa (Wrocław)
Dr med. Aleksandra Zimmer-Stelmach (Wrocław)